m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top
Image Alt

Modern Luxury Home by G Land Property

จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จัดกิจกรรม “Happiness is Giving” มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ณ ห้องสมุดบ้านนิทาน ชุมชน 70 ไร่ มูลนิธิสิกขาเอเชีย คลองเตย

➡️ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ⬅️
บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ได้จัดกิจกรรม Happiness is Giving ภายใต้โครงการ G – SR (G – Land Property Social Responsibility) เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กและเยาวชน จึงมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ หนังสือนิทาน หนังสือเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ และของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะทางความคิด พร้อมทั้งให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้ในชุมชน โดยเชิญอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย มาเป็นผู้บรรยายความรู้ และแนวทางการนำขยะไปใช้ประโยชน์ด้วยการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

งานนี้นอกจาก บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จะเป็นแม่งานใหญ่ในการจัดกิจกรรมแล้ว ก็ยังมีคุณลูกบ้านที่แสนน่ารักจากโครงการ The Gallery House Pattern ร่วมบริจาคหนังสือและของต่างๆให้แก่น้องๆด้วยเช่นกัน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มกับการผลัดกันทานผลัดกันป้อนอาหารกลางวันแสนอร่อยระหว่างพี่ๆจีแลนด์ทีมกับน้องๆที่น่ารักแห่งชุมชนคลองเตย

มากกว่าการเป็นที่ปรึกษาเรื่องบ้าน คือการใส่ใจดูแลการใช้ชีวิต และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับโอกาสและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น💝💝